Velkommen til Informations Venner

Foreningen Informations Venner blev stiftet den 11. april 1951, og den arbejder på at yde støtte til dagbladet Information på så mange måder som muligt.

'Informations Venner' arrangerer læsermøder, omvisninger på avisen, yder økonomisk støtte til reportagerejser og praktikanternes årlige studietur, støtter forlagets bogudgivelser og hjælper med praktiske opgaver.

På læsermøderne fortæller avisens medarbejdere om deres arbejdsproces, research, overvejelser, visioner og betydningen af deres artikler. Ved en sådan vægt på journalisternes beskrivelse af deres arbejdsmetoder opnås et særligt tilhørsforhold til bladet. Herved får 'Vennerne' en række informationer, som kan bruges ved vores markedsføring af avisen.

Se nedenfor et udsnit af de seneste aktiviteter. Eller se under nyheder.

Vi er knap 450 medlemmer i foreningen, og vi vil meget gerne være flere.

Klik derfor gerne på knappen "Bliv medlem" i kolonnen til venstre, og læs mere om en række rigtig gode grunde til at blive medlem.

De bedste hilsener

Christian S. Nissen, formand

 


Seneste nyheder

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail den 5. september

Skrevet 5. september 2021

Nu er sommeren ved så småt at være forbi, og så er det igen tid til at udsende et medlemsbrev til Informations Venner. Se brevets indhold nedenfor.

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail primo november 2020

Skrevet 2. november 2020

Kære medlemmer af Informations Venner, Som vi skrev i medlemsbrevet i september, har foreningens aktiviteter været hårdt ramt af Corona-pandemien. Generalforsamlingen i marts og det planlagte læsermøde med David Rehling i april blev aflyst. Den seneste tids forøgede smitterisiko og de genindførte beskyttende restriktioner gør, at vi desværre bliver nødt til at stille den almindelige (fysiske) mødevirksomhed i bero indtil videre. Men som I kan læse i dette medlemsbrev, har vores overvejelser om alternative mødeformer ført til, at vi nu – i første omgang på forsøgsbasis – gennemfører et læsermøde via Internettet. Hvis det forløber tilfredsstillende, vil vi også sigte imod at gennemføre foreningens generalforsamling som et virtuelt møde, se nærmere nedenfor. Med venlig hilsen – og tak for jeres tålmodighed Christian S. Nissen (Formand for bestyrelsen)

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail primo september 2020

Skrevet 2. september 2020

Så er det igen tid til at udsende et medlemsbrev til Informations Venner. Vi ser jo fortsat ikke meget til hinanden fordi Corona-smitten fortsat bølger op og ned, og det betyder vedholdende restriktioner fra myndighederne. Se brevets indhold nedenfor.

Kunstkritikken i Information

Læsermøde torsdag den 29. september 2022 kl. 16.30 – 18 i Informations kantine.

Avisens kunstredaktør Maria Kjær Themsen vil redegøre for, hvordan de udstillinger, der anmeldes, bliver udvalgt, og hvilke vinkler der anlægges.

Klik her for at se mere om mødet og tilmelding.

Helårlig kontingentopkrævning

Kontingentet for hele år 2022 bliver opkrævet 1. februar, 1. april, 1. august eller 1. oktober. 
Det afhænger af hvornår man er oprettet som nyt medlem.

Betaling sker enten automatisk hvis betalingsservice er tilmeldt, eller alternativt med det til den rigtige adresse fremsendte Indbetalingskort.
Betaling skal ske senest 25 dage efter den aktuelle opkrævning.

Bemærk! MobilePay må kun anvendes efter forudgående aftale (telefon eller e-mail).

OBS! Adresse-ændring m.v.
Kontakt administrator pr. telefon eller e-mail.
Klik her for at se kontakt-oplysningerne.

Bliv medlem!

Klik her for at læse mere om at blive medlem, eller klik her for at gå videre til indmeldelsesformularen.

Signaturliste, hvem er hvem?

Hvilke skribenter står forkortelserne i avisen for?
Opdateret 21. januar 2021.

Klik her