Velkommen til Informations Venner

Foreningen Informations Venner blev stiftet den 11. april 1951, og den arbejder på at yde støtte til dagbladet Information på så mange måder som muligt.

’Informations Venner’ arrangerer læsermøder, omvisninger på avisen, yder økonomisk støtte til reportagerejser og praktikanternes årlige studietur, støtter forlagets bogudgivelser og hjælper med praktiske opgaver.

På læsermøderne fortæller avisens medarbejdere om deres arbejdsproces, research, overvejelser, visioner og betydningen af deres artikler. Ved en sådan vægt på journalisternes beskrivelse af deres arbejdsmetoder opnås et særligt tilhørsforhold til bladet. Herved får ’Vennerne’ en række informationer, som kan bruges ved vores markedsføring af avisen.

Se nedenfor et udsnit af de seneste aktiviteter. Eller se under nyheder.

Vi er knap 450 medlemmer i foreningen, og vi vil meget gerne være flere.

Klik derfor gerne på knappen "Bliv medlem" i kolonnen til venstre, og læs mere om en række rigtig gode grunde til at blive medlem.

De bedste hilsener

Christian S. Nissen
formand

 


Seneste nyheder

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail den 5. september

Skrevet 5. september 2021

Nu er sommeren ved så småt at være forbi, og så er det igen tid til at udsende et medlemsbrev til Informations Venner. Se brevets indhold nedenfor.

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail primo november 2020

Skrevet 2. november 2020

Kære medlemmer af Informations Venner, Som vi skrev i medlemsbrevet i september, har foreningens aktiviteter været hårdt ramt af Corona-pandemien. Generalforsamlingen i marts og det planlagte læsermøde med David Rehling i april blev aflyst. Den seneste tids forøgede smitterisiko og de genindførte beskyttende restriktioner gør, at vi desværre bliver nødt til at stille den almindelige (fysiske) mødevirksomhed i bero indtil videre. Men som I kan læse i dette medlemsbrev, har vores overvejelser om alternative mødeformer ført til, at vi nu – i første omgang på forsøgsbasis – gennemfører et læsermøde via Internettet. Hvis det forløber tilfredsstillende, vil vi også sigte imod at gennemføre foreningens generalforsamling som et virtuelt møde, se nærmere nedenfor. Med venlig hilsen – og tak for jeres tålmodighed Christian S. Nissen (Formand for bestyrelsen)

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail primo september 2020

Skrevet 2. september 2020

Så er det igen tid til at udsende et medlemsbrev til Informations Venner. Vi ser jo fortsat ikke meget til hinanden fordi Corona-smitten fortsat bølger op og ned, og det betyder vedholdende restriktioner fra myndighederne. Se brevets indhold nedenfor.

Medlemsbrev fra bestyrelsen udsendt pr. e-mail 30. maj

Skrevet 30. maj 2020

Kære ’Informations Venner’, I de to årlige medlemsbreve plejer bestyrelsen at takke for jeres støtte til og deltagelse i foreningens aktiviteter. Med hensyn til støtten kan takken udtrykkes her. Men med deltagelse ligger det lidt anderledes, fordi der – bortset fra læsermødet i januar med Line Vaaben – ikke har været afholdt møder. Både generalforsamlingen i marts og det planlagte læsermøde i april med David Rehling om journalistik og politik måtte aflyses på grund af corona epidemien. Så snart det kan lade sig gøre, vil vi tage tråden op og gennemføre de to aflyste møder. Vi har derfor valgt at udsende en e-mail til medlemmerne, og vi bringer tillige brevet nedenfor. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke et håb om medlemmernes velbefindende og et ønske om et snarligt gensyn inden for foreningens vante, smittefrie rammer. Christian S. Nissen (Formand)

AFLYST/UDSAT Informations Venner afholder generalforsamling søndag den 29. marts

Skrevet 28. februar 2020

AFLYST/UDSAT Så er der gået endnu et år, og det er tid til at afholde årets ordinære generalforsamling, som afholdes søndag den 29. marts i Informations kantine. 2019 har været et travlt år for foreningen med velbesøgte læsermøder, flere nye medlemmer, et godt samarbejde med avisen, samt en solid økonomisk støtte til den.

Informations praktikanter på studietur til Færøerne - støttet af Informations Venner

Skrevet 18. november 2019

Dagbladet Informations praktikanter og praktikantvejleder har været på studietur til Færøerne. Turen fandt sted fra 13. – 17. november 2019. Med på turen var journalistpraktikanterne Serge Savin, Mads Thorup, Martine Krog, Andrea Dragsdahl, Iben Alminde, Solveig Eriksen og universitetspraktikant Cecilie Armand, fotojournalistpraktikant Sarah Juncker og praktikantvejleder Lærke Cramon. Informations Venner har støttet turen med 20.000 kr.

En våd kulturnat på Information fredag den 11. oktober 2019

Skrevet 12. oktober 2019

På trods af en rigtig våd aften var Informations kulturnat en pæn succes med rundvisninger i huset, gode foredrag hver halve time, samt jazzmusik og bar. Igen i år hjalp Informations Venner med rundvisningerne og pasning af baren.

Kontingent opkrævning 2022

Kontingentet for HELE år 2022 bliver opkrævet  samlet primo februar måned. 
Betaling sker enten automatisk hvis betalingsservice er tilmeldt, eller alternativt med det til den rigtige adresse fremsendte Indbetalingskort.
Betaling skal ske senest 25 dage efter modtagelse af Indbetalingskortet.

Bemærk! MobilePay må kun anvendes efter forudgående aftale (telefon eller e-mail).

OBS! Adresse-ændring m.v.
Kontakt administrator pr. telefon eller e-mail.
Klik her for at se kontakt-oplysningerne.

Restance betaling 2021

Der er bogført et restancebeløb på 8.775 kr. for 2021.
Betaling skal ske senest den 15. januar 2022. Hvis det ikke sker, så slettes medlemskabet.
Indtil den 10/1-2022 er der kun indbetalt 2.300 kr.

Bliv medlem!

Klik her for at læse mere om at blive medlem, eller klik her for at gå videre til indmeldelsesformularen.

Signaturliste, hvem er hvem?

Hvilke skribenter står forkortelserne i avisen for?
Opdateret 21. januar 2021.

Klik her

 

Afholdt virtuelt læsermøde 24. november 2020 - se her

Det virtuelle møde er afholdt, men optagelsen kan ses her på websiden under Arrangementer.
Klik her for gå direkte til læsermødet.

Virtuel generalforsamling 2021 blev afholdt den 25. marts kl. 16

Generalforsamlingen i marts 2019/2020 blev udskudt på grund af Corona, men blev slået sammen med den ordinære generalforsamling i 2021.
Bemærk:
Generalforsamlingen var virtuel (webinar) via system Zoom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Klik her Dagsorden, referat m.v.
Klik her Årsregnskab 2020

Senere vil der blive lagt en video optagelse fra mødet ind her på hjemmesiden til fri benyttelse.

Virtuelt læsermøde med Christian Bennike afholdt den 8. april

Klik her for at se mere om læsermødet, som er afholdt.

Senere vil der blive lagt en video optagelse fra mødet ind her på hjemmesiden til fri benyttelse.