Aktiebeholdning i Information A/S

Et af foreningens væsentligste aktiver er en aktiepost på nominelt 957.325 kr. (31. december 2020), som er tæt på 8% af Dagbladet Informations samlede aktiekapital (12 mio. kr.).

Med denne post har  Informations Venner mange stemmer på bladets generalforsamling - og dermed indflydelse på driften.

Foreningens relativt store aktiepost er fremkommet ved eget opkøb af aktier ved en større aktieemission for år tilbage, samt overdragelse fra mange af avisens småaktionærer.

Skulle nogle medlemmer ligge inde med aktier, som ikke bliver benyttet, kunne disse lige så godt kunne være en del af Vennernes portion, så vor samlede indflydelse øges. Derfor vil vi med stor glæde modtage disse aktier nu, eller eventuelt tilgodeses i medlemmernes testamenter.

Vil man gerne overdrage sine aktier til Informations Venner skal man blot gøre følgende:

1. 
På bagsiden af hver aktie skriver man  "Denne aktie overdrager jeg herved til Foreningen Informations Venner" og afslutter med dato og underskrift.

2.
Aktien/aktierne sendes til:
Dagbladet Information 
Att. Marie Molin
St. Kongensgade 40C  
1264 København K. 

Selv om Informations Venner ad åre opnår en større aktiepost end 10%, kan vi ikke "stemme for mere end 10% af Selskabets stemmeberettigede aktiekapital", jfr. vedtægternes § 7.

Men aktierne er i absolut "gode hænder" hos Vennerne.