Medlemsbrev november 2020

Skrevet d. 2. november 2020

Vi prøver noget nyt: Virtuelle møder over Internettet.

I september medlemsbrevet rejste vi spørgsmålet om muligheden for at gennemføre arrangementer over Internettet og opfordrede medlemmerne til at give deres mening om sådanne virtuelle ”møder” tilkende. Vi har fået en lille håndfuld svar, hvoraf flere støtter tanken om at mødes virtuelt, mens andre foretrækker rigtige møder, blot i større lokaler end Informations kantine.

 

På den baggrund – og i lyset af at der nu er sat en overgrænse på 10 personer for fysiske møder – har vi besluttet, at vi som et forsøg gennemfører læsermødet med David Rehling i virtuel form.

Virtuelt læsermøde om ”Journalistik og politik” med David Rehling, tirsdag den 24. november kl. 16 – ca. 17.

David Rehling har i 24 år været knyttet til Information, hvor han navnlig har skrevet ledere og analyser af samfundsudviklingen i indland og udland. Før det var han direktør i Danmarks Naturfredningsforening og aktiv i det europæiske miljøarbejde. I sit oplæg vil han trække nogle linjer for de forskydninger, han igennem årene har set, både i politik og den måde medierne har dækket det. Han vil også fortælle om sit arbejde som lederskribent og hvad meningen med avisledere egentlig er.

Tilmelding til mødet, kan ske ved at gå ind på Informations Butik under ’Arrangementer’ eller ved klik på dette link: https://butik.information.dk/products/virtuelt-laesermode-om-journalistik-og-politik-med-david-rehling, der fører til en særlig tilmeldingsprocedure i to trin: 1) Klik på knappen ”Tilmeld dig”.  På en ny side 2) Udfyld skema og klik på knappen ”Til kassen”. Bemærk, at arrangementet med David Rehling er gratis for både medlemmer og (andre) abonnenter på Information. Derefter modtager du en kvitteringsmail for din tilmelding. Et par dage før den 24. november vil tilmeldte modtage en e-mail med vejledning om, hvordan man deltager og et link, der åbner op til mødet.

Deltagelse: Du kan deltage via Informations Zoom-funktion både fra PC/tablet og fra smartphone, forudsat at du har en rimelig god bredbåndsforbindelse. Under selve mødet vil du kunne se David Rehling (og ordstyreren) men ikke de øvrige tilhørere. Du kan ved klik på chat-knap for neden i skærmbilledet skrive dine korte spørgsmål og kommentarer, som vil blive videreformidlet til Davids besvarelse i et omfang vi kan klare dem alle.

Hvis der er medlemmer, som er forhindrede i at være med den 24/11, er der mulighed for efterfølgende at se og høre det hele. Vi lægger en videooptagelse af hele forløbet på Informations Venners hjemmeside www.informations-venner.dk.

Generalforsamling torsdag den 25. marts kl. 16 – 17:30

Generalforsamlingen i marts blev som nævnt aflyst/udskudt på grund af Corona.

Bestyrelsens beretning for 2019/2020 blev udsendt i medlemsbrevet maj 2020 sammen med det reviderede regnskabet for 2019. Men begge dele skal jo godkendes på en generalforsamling. Vi har tilsvarende måttet udskyde valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Bestyrelsen har med andre ord i en slags nødretssituation fraveget vedtægtens bestemmelser, men har besluttet at henlægge disse faste dagsordenspunkter til næste års ordinære generalforsamling torsdag den 25. marts 2021, kl. 16-17:30. Vi håber at medlemmerne vil godkende dette.

Såfremt der ikke sker en klar forbedring af corona-situationen, så forsamlingsbegrænsningerne bliver ophævede, vil generalforsamlingen blive gennemført virtuelt.