Brev til medlemmerne fra bestyrelsen

Skrevet d. 30. maj 2020

  • Medlemsbrev maj 2020

Dette medlemsbrev er præget af corona epidemien, hvor flere af foreningens sædvanlige aktiviteter er stillet i bero. Det gælder bl.a. den aflyste/udskudte generalforsamling. Derfor fremlægges bestyrelsens beretning for året 2019/2020 her i skriftlig form. For god orden skyld skal det bemærkes, at beretningen vil blive fremlagt til behandling på en generalforsamling, så snart det kan lade sig gøre. Det samme gælder for årsregnskabet 2019, der er vedhæftet den udsendte e-mail som særskilt fil, og som kan ses lige efter beretningen nedenfor.
Derudover rummer medlemsbrevet et par yderligere ”livstegn” fra foreningen.


Bestyrelsens beretning 2019/2020

”Det forgangne år 2019/2020 har været et rigtig fint år for foreningen. Der har været afholdt fire læsermøder. Forskellige aktiviteter på avisen er støttet og medlemsfremgangen er fortsat.

Bestyrelsen: Leila Krogh, Jacob Grindsted, Barbara Melchior, Stine Carsten Kendal, Leif Lønsmann, Jonas Heltberg, Finn Lillelund (kasserer, administrator og webmaster) og Christian S. Nissen (formand).

Læsermøder: Der har været afholdt fire læsermøder i beretningsåret:

  • maj 2019. Informations Mellemøsten-medarbejder og tidligere chefredaktør Lasse Ellegaard: Mellemøsten i tværsnit.
  • oktober 2019.: Mathias Sonne, Informations tysklandskorrespondent om den seneste udvikling i tysk politik.
  • november 2019. Bo Elkjær: Informations indsats indenfor gravende journalistik.
  • januar 2020. Line Vaaben: Værdien af fortællende journalistik.

Alle læsermøderne har været velbesøgte og avisens medarbejdere har på glimrende vis givet deltagerne et indblik både i deres specifikke stofområde og generelt om avisens arbejde. Efter de indledende foredrag har der hver gang været stor spørge- og kommentar-lyst fra salen. På møderne serveres der kaffe, te og croissanter og et udvalg af de nyeste bøger fra Informations Forlag er til salg til den særlige vennepris. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at læsermøderne giver overskud, som indgår i finansieringen af foreningens økonomiske støtteaktivitet, se nedenfor.

 

Udsendelser: I beretningsåret er der udsendt to ordinære medlemsbreve med seneste nyt fra foreningen og sæsonplan for kommende møder. Det har gjort udsendelsesarbejdet lettere, at næsten alle medlemmer nu har e-mail.

Medlemmer: Pr. 31.12. 2019 var der 430 medlemmer. Netto tilgangen i 2019 er 37.

Økonomisk status: Foreningens samlede aktiebeholdning i Dagbladet Information A/S var den 31.12. 2019 på i alt 952.950 kr. Der kommer til stadighed aktier som gaver fra aktionærer, som ligger inde med Information-aktier, der blev udstedt i februar 1991.
Der henvises i øvrigt til det årsregnskab, der forelægges under særskilt dagsordenspunkt på generalforsamlingen.

Tilskud til Information: Lige siden foreningens oprettelse i 1951 har økonomisk støtte til bladet har været vores hovedformål. I de senere år har bladets driftsøkonomi været i god balance og foreningens økonomiske støtte har derfor fået mindre karakter af krise-hjælp og er i stedet blevet givet til særlige formål og projekter. I beretningsperioden er der givet tilskud til følgende formål:

  • 15.000 kr. som bidrag til, at avisens medarbejdere fik bogen ”Hele verden forfra – Dagbladet Information 1993-2018”, regnskabsført primo 2019.
  • Der blev ydet økonomisk støtte på 24.000 kr. til Informations stand på Folkemødet i Allinge den 13-16. juni 2019, hvor der blev holdt 35 meget velbesøgte arrangementer.
  • Informations praktikanter og praktikantvejleder var i november 2019 på en studietur til Færøerne, som foreningen støttede med 20.000 kr., hvilket foreningen blev akkrediteret for ved omtale af støtten i de artikler i avisen, der var det synlige resultat af studieturen.
  • Endelig blev det i lyset af Informations 75 års jubilæum besluttet at yde et tilskud på 20.000 kr. til udgivelsen af Alex Frank Larsens kommende bog: 'Nyheder på liv og død. I sporene på Danmarks største journalist gennem det besatte København', hvor første rate på 10.000 kr. af tilskuddet er udbetalt i marts 2020.

På de seneste bestyrelsesmøder har det været drøftet, om foreningens støtteaktivitet kan videreudvikles, så det i højere grad kan bidrage til avisens journalistiske udvikling og blive mere synligt for dens læsere, herunder foreningens medlemmer. Ideer og forslag fra foreningens medlemmer er velkomne.

Rabatter: Der er stadig rabat på 20% på alle udgivelser fra Informations Forlag. På foreningens hjemmeside kan man se, hvordan bøgerne kan købes.

Foreningens bankforbindelse: Bestyrelsen har pr. 1. januar 2020 overflyttet sin bankforbindelse til Arbejdernes Landsbank.

MobilePay Shop: I efteråret 2019 fik foreningen oprettet en egentlig såkaldt MobilePay ”shop” med nummer 725555. Med dette nummer kan man betale kontingent, mødegebyr ved læsermøde m.v.

Hjemmesiden: informations-venner.dk bliver løbende opdateret og moderniseret.

Wikipedia: Teksten om Information bliver løbende opdateret.

Kulturnat: Ved Informations arrangement på Kulturnatten den 14.10. 2018 hjalp bestyrelsen med at passe baren og assistere ved rundvisningerne.

På bestyrelsens vegne

Christian S. Nissen”

 

Årsregnskab 2019

Klik her for at se foreningens årsregnskabet 2019.

 

Ny bog om Outze og Information

Informations forlag har for nyligt genudgivet Jakob Nielsens og Erik Lunds bog ”I krig for Information”. Den er tidligere udkommet under titlerne: Journalisten, der snød Gestapo (2015) og Outze i krig (2008), som pressen tog begejstret imod.  Den nye udgave kan købes gennem forlaget via dette link: Butik.information.dk. Normal pris er 249,95 kr. Abonnenter kan med rabat få den for 212,50 kr.  Derudover kan medlemmer af Informations Venner købe bogen med yderligere rabat, Klik her for at se hvordan.

 

Kåring af to nye æresmedlemmer af Informations Venner

Kåringen af Jørgen Dragsdahl og Henrik Bo Nielsen til æresmedlemmer skulle være sket på foreningens generalforsamling i marts. Men da den blev aflyst/udskudt, har bestyrelsen besluttet at gennemføre det ”in absentia” ved at optrykke nedenstående tekster til kåringstalerne her i medlemsbrevet og ved overrækkelse af æresbeviserne personligt til de to.

 

Jørgen Dragsdahl

Jørgen Dragsdahl har igennem mange år været en fremragende fortolker og informator om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål i både bøger og på Information, hvor han var ansat i knap 20 år fra 1977 til 1995. Hans mange kontakter i udlandet og den respekt, der var knyttet til hans navn, har givet ham et højt og uvurderligt informationsniveau. Da han samtidig er en fremragende skribent, har hans journalistik i vigtige perioder haft stor indflydelse på den udenrigspolitiske debat og politikdannelse i Danmark.

Jørgen Dragsdahl virkede i et bredere felt end det rent journalistiske. Han var generøs med sine kontakter, delte sin viden til mange sider og engagerede sig tidligt politisk, aktivistisk arbejde. Her skal som eksempel blot nævnes, at han i 1969 som 20-årig var ansvarlig organisator for besøget i Danmark af den fremtrædende sorte panter Bobby Seale i 1969.

Hans både brede og dybe engagement har ikke været uden ”krigsskade-omkostninger”. Tænk blot på det årelange retsopgør med Bent Jensen, hvor Højesteret i 2015 langt om længe gav Dragsdahl fuld oprejsning.

 

Henrik Bo Nielsen

Henrik Bo Nielsen blev som kun 30-årig direktør for Information i 1992 i en af de mange perioder, hvor konkurs og lukning af avisen nærmest var uundgåelig. Mange var begyndt at tvivle på Outzes motto ”Den gynger, men den synker ikke”.

I bogen ”Hele verden forfra”, som med støtte fra ’Informations Venner’ blev udgivet i 2018, giver Henrik Bo sit bud på tre krav til bladets direktør: Kærlighed (til avisen), En vis portion nærighed og Et skvæt ordentlighed og kynisme.

Folk, der arbejdede sammen med ham i de 15 år, han var på bladet, fortæller at han rummede det hele og forstod at aktivere det i passende portioner på de rigtige tidspunkter.

Det virkede i hvert fald. Allerede året efter hans ansættelse gav avisen overskud. Det blev i de følgende år stabiliseret ved en række vellykkede moderniseringstiltag i bladets drift, der har fået vedvarende virkning, og som er blevet ført videre og udviklet af hans to efterfølgere.

Nævnes bør det også, at Henrik Bo spillede en helt central rolle i arbejdet med omlægninger af mediestøtten, der bl.a. har knæsat en ”lex Information (og Kristeligt Dagblad)”, som en ganske særlig redningskrans.

Information er ikke sunket – og mærker knapt nok bølgegang. Og det har vi i vid udstrækning Henrik Bo at takke for.

 

En hilsen til vores egen verden:

”Gammel kærlighed ruster aldrig, og har man én gang været fast læser af Information, mister man aldrig helt gløden. Det er noget helt unikt ved den lille idiosynkratiske avis fra Store Kongensgade, dens fantastiske skabelsesberetning, dens mod til at gå mod nyhedsstrømmen og dens helt særlige take på tilværelsen og dens udfordringer”. (Marcus Rubin i Politiken, den 15. maj i papiravisen og 18. maj på Politikens webside).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer & medlemsadministrator Finn Lillelund - Tlf. 61 70 85 85

Strædet 6, Lystrup, 3550 Slangerup, e-mail: [email protected]