Ny kontingent-mulighed for "singler" fra 2018

Skrevet d. 12. december 2017

På foreningens seneste generalforsamling den 18. marts 2017 blev der vedtaget følgende:

- - - - - 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for 2018
Kontingentet forbliver uændret på 250 kr., men der er nu kun én årlig opkrævning i stedet for den tidligere halvårlige opkrævning. Kontingentet er et husstands medlemsskab. Bestyrelsen foreslog, at det som en nyskabelse skulle være muligt at få et ”single”-medlemskab for 150 kr., som også gælder for studerende.

- - - - - 

Det betyder at der fra den 1. januar 2018 bliver åbnet mulighed for, at man som "single" kan bede om at blive oprettet som "single"-medlem i foreningen til et reduceret kontingent på 150 kr. årligt.
Bemærk at et sådant medlemsskab er personligt i modsætning til et normalt medlemsskab, der omfatter hele husstanden med bopæl på samme adresse.

For kommende nye medlemmer, som måtte ønske et "single"-medlemsskab, skal dette blot anføres som beskrevet på indmeldelsesformularen.

Eksisterende medlemmer, som ønsker at skifte til et "single"-medlemsskab, skal kontakte foreningens formand eller kasserer. Det samme gælder hvis man senere ønsker at skiftet tilbage fra et "single" medlemsskab til et normalt husstands-medlemsskab.
Mere om dette i formandens medlemsbrev, som bliver rundsendt til medlemmerne senere i denne måned.

En anden ændring af kontingentet fra 2018 er at et medlemsskab for studerende fremover koster 150 kr. årligt. Også dette medlemsskab er personligt.