Ændret kontingentopkrævning 2017

Skrevet d. 5. december 2016

I en række år er kontingopkrævningen foretaget halvårligt, men for at lette administrationen og reducere omkostningerne til Nets Betalingsservice, skifter vi det kommende år tilbage til kontingentopkrævning én gang årligt. Kontingentet er uændret 250 kr. for en husstand og 125 for studerende om året.

Det betyder at det årlige kontingent for næste år opkræves pr. den 1. februar 2017.

For nye medlemmer efter 1. februar reduceres første års kontingent kvartalsvis.