Medlemsbrev fra formanden udsendt pr. e-mail

Skrevet d. 7. december 2015

Klik her for at se medlemsbrevet

Udsnit af medlemsbrevet med forårets program:
---------------------------------------------------------------------

Den 17. januar kl. 11-13: Ulrik Dahlin: Lad os få historien i spalterne!

På dette læsermøde vil Ulrik Dahlin fortælle os, hvorfor han finder det vigtigt at uddybe gamle historier og bringe dem i avisen. Han vil indvie os i, hvilke kriterier han anvender til at vælge historierne, og hvordan han undersøger materialet. I disse principielle sager findes der hver gang en klangbund i vores tid, som når han dykker ned i politiets overvågning af danske syndikalister under Første Verdenskrig eller afdækker, hvordan Danmark blev det første land, der i 1951 ratificerede FN’s flygtningekonvention!

I 2012 fik Ulrik Dahlin sammen med avisens nuværende indlandsredaktør Anton Geist Cavling-prisen for afsløringen af integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs ulovlige tilsidesættelse af unge statsløses ret til dansk
statsborgerskab.

 

Den 3. april kl. 10-11 afholdes foreningens årlige generalforsamling. Der vil senere komme mødeindkaldelse med dagsorden.

Samme dag kl. 11-13 får vi den årlige status fra Informations ledelse.  Direktør Mette Davidsen-Nielsen, chefredaktør Christian Jensen og medchefredaktør Troels Behrendt Jørgensen fortæller om avisens tilstand, om successer og udfordringer, samt om visionerne.

 

Den 1. maj kl. 11-13: Charlotte Aagaard: Danmark i krig!

På dette læsermøde vil Charlotte Aagaard som udenrigskorrespondent for Information med ansvar for dækning af dansk forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik fortælle om vilkårene for krigsjournalistik. Hun har været med hele vejen fra Basra til Bamako, og hun vil fortælle om sin kritiske dækning af Danmarks militære engagement i Afghanistan, Irak, Libyen og Mali.

I 2004 fik Charlotte Aagaard tildelt Cavling-prisen for sin dækning af Irak krigen, og i 2012 fik hun Danmarks største journalistpris, Den Fynske Bladfonds Fellowship ved Syddansk Universitet.