Litteratur om Dagbladet Information

Skrevet d. 8. september 2014

Af forskellige grunde er dagbladet Information den avis, som der i nyere tid er skrevet mest litteratur om – både fagligt og litterært.

Den megen omtale skyldes bladets dramatiske fødsel, Børge Outzes usædvanlige evner som dagbladsskribent, de mange fremragende journalister og fagfolk, den periodevise særlige satsning på emner som retsstof, kulturelle spørgsmål, inden- og udenrigspolitik, ligestillingstemaer, klima-og miljøproblemer og senest overvågningsdilemmaer.

Klik her for at se mere, herunder en litteraturliste.