Informations Venner ejer 7,5 pct. af Dagbladet Information

Skrevet d. 24. august 2014

Aktierne i Dagbladet Information A/S er ikke omsætningspapirer og kan derfor ikke umiddelbart handles på børserne.

Derfor vælger flere og flere at donere deres "passive" Informations-aktier til Foreningen Informations Venner, eller at tilgodese foreningen i deres testamenter.

Klik her  for at se mere, herunder hvordan man overdrager aktier til Informations Venner.