Bestyrelsesmøde den 30. maj 2012

Skrevet d. 31. maj 2012

På bestyrelsesmødet blev foreningens rolle i nutid og fremtid diskuteret. Samarbejdet med avisen, skal læsermøderne fortsætte, kan der tænkes andre aktiviteter, er der ildsjæle til at drive foreningen videre når formanden har meddelt at han stopper i 2014, hvordan får vi flere medlemmer osv. osv. ...

Bestyrelsen konstaterede, at der er enighed om at fortsætte det aktive arbejde, og at der er de nødvendige ressourcer til stede.

Samarbejde med avisen om arrangementer

Vi har i siden efteråret 2011 samarbejdet med avisen om vore arrangementer (læsermøder), således at avisen sørger for det praktiske med annoncering og tilmeldinger via iShop. Vi sørger så selv for traktement m.v. til møderne.

Det har fungeret godt, og med et godt fremmøde, men bestyrelsen er lidt bekymret om hvorvidt vi mister synlighed i alt dette. Derfor vil vi udarbejde nogle forslag, som vi vil snakke med avisen om efter sommerferien.

Hvordan får vi flere medlemmer?

For år tilbage sende vi hvervebreve ud til potentielle medlemmer som f.eks. avisens aktionærere. Det gav mange nye medlemmer, så vi passerede 500 medlemmer.

Nu forhindrer lovgivningen denne for for for medlemshvervning, så derfor har vi en aftale med avisen om et vist årligt antal annoncer. Det har dog langtfra samme effekt som hvervebrevene.

Nu er medlemstallet over de seneste år faldet til ca. 300, der dog synes stabilt, men af hensyn til foreningens økonomi, og dermed evne til at støtte avisen på forskellig måde, f.eks. med rejselegater til journalist praktikanterne, er der nødvendigt med flere medlemmer.

Potentielle nye medlemmer er primært avisens aktionærer, som der er flere tusinde af, og avisens mange abonnenter og læsere, men hvordan får vi fat i flere af dem? Det vil vi arbejde videre med i den nærmeste tid, og er der nogen af jer derude som har gode ideer, så lad os høre.

Efterårets læsermøder

Formanden har allerede en række gode mødeemner og oplægsholdere i kikkerten til efterårets program, som påregnes at omfatte 2-3 læsermøder.