Generalforsamling 2011

Skrevet d. 18. februar 2011

Generalforsamlingen afholdes i Informations kantine.

Adressen er: Store Kongensgade 40C, DK-1264 København

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2010

4.  Fastlæggelse af kontingent 2012

5.  Valg af formand, kasserer og revisor.

6.  Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af to suppleanter.

8.   Eventuelt.

Klik her for at se indkaldelsen.