Litteraturliste

Litteratur om Information

Af forskellige grunde er dagbladet Information den avis, som der i nyere tid er skrevet mest litteratur om – både fagligt og litterært. Den megen omtale skyldes bladets dramatiske fødsel, Børge Outzes usædvanlige evner som dagbladsskribent, de mange fremragende journalister og fagfolk, den periodevise særlige satsning på emner som rets stof, kulturelle spørgsmål, inden- og udenrigspolitik, ligestillingstemaer, klima-og miljøproblemer og senest overvågningsdilemmaer.

Historiske publikationer, specialer, debatindlæg, skønlitterære bøger og dagbladsartikler har beskrevet Informations liv som illegal tryksag under anden verdenskrig, den første tid efter krigens afslutning, Børge Outzes periode som chefredaktør i 35 år, hans fremragende spidser eller ledere under mærket o., ungdomsoprøret, ligestillingskampen, overgangen til en medarbejderejet avis, afsløringen af den militære lytte central i Kejsergade, hverdagen på avisen, kulturmedarbejderne beskrevet med en vis ironi, tegneserieuniverset samt meget andet.

Skulle der udarbejdes en liste over de bøger og publikationer, som er skrevet af Informations skribenter ville listen blive næsten uendelig! Så det undlader vi.

 

Bøger og artikler

Svend Thorsen: Den Danske Dagspresse. 2 bind. 1947 og 1951.

Børge Outze og Erik Seidenfaden: ”Spidser”. 1948.

Trolden Teddys Dagbog. Information. 1948.

Robert Holmberg: Nødavisen opstår. Københavns Bogtrykkerforening 1943-53, jubilæumsskrift, red. Julius Wreschner. 1953.

Hans Scherfig: Skorpionen. Bothus occitantus eller Den otteøjede skorpion. 1953.

Ernst Mentze red.: STORE OPLEVELSER. 23 journalister fortæller. 1955.

Robert Holmberg: Opmuntrende læseraktion reddede Information. Dansk Presse. 1965.

Hans Edvard Teglers: KØBENHAVN er ikke til salg. 1967.

Erik Lund: Fire millioner frie ord: Det illegale nyhedsbureau ”Information” august 1943 – maj 1945. 1970.

Erik Lund: A Girdle of Truth. The underground news service Information 1943-1945. 1970.

Børge Outze: Sådan begyndte det. Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis. 1970.

Tage Skou-Hansen: Tredje halvleg. 1971.

Torben Krogh: anslag mod statens sikkerhed. Efterretningssagerne 1969-71. 1971.

Nils Ufer: pressens pris. OM ELENDIGHEDEN I DET JOURNALISTISKE MILJØ. 1972.

Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen 1870-1970. 1972.

Klaus Rifbjerg: Spinatfuglene. 1973.

Bodil Elvius & Kai Fald: Litteratur om Dnsk presse 1951-1969. En bibliografi. 1973.

Thomas Lous: En undersøgelse af to danske dagblades behandling af kulturrevolutionen i Kina i et kalenderår. Speciale i samfundsfag, Københavns Universitet. 1974.

Torben Krogh: Information i medarbejdereje. Pressens årbog. 1974.

Georg Hutters og Adam S. Paltorp red.: SORT MESSE DANMARK – 76. En samling ledere. 1976.

Erik Lund: Illegale informationer – kilder og komparationer. Pressens Årbog 1977.

Jørgen Barfod, Jens Nordlunde, Børge Outze, Palle Schmidt og Lars Zachariassen red.: Information august 1943 - maj 1945. Kildeudgave. Bind 1-15. 1976-1978.

Erik Lund red.: Børge Outze: Spidser om presse, radio og TV. 1978.

Klaus Rifbjerg: Joker. 1979.

Jytte Bonnier: Jeg gik mig over tid og sted. 1979.

Paul Hammerich og Bent A. Koch: 100 Publicister. 1980.

Ann Westenholz og Niels Mygind: Dagbladet Information. Fra ”mirakler og tilfældigheder” til ”et eksperimenterende demokrati”. Red. K. Kjøller. (Handelshøjskolen i København) Virksomhedsbeskrivelse nr. 3. Medarbejderejede virksomheder. 1982.

Erik Seidenfaden: Frederiksholms Kanal og verdenshavet. 1982.

Martin Jespersen: Information og de intellektuelle. Specialeopgave i dansk på Københavns Universitet. 1983.

Nils Ufer: Information – hvem ejer ytringsfriheden?, Kritik 63, red. Poul Behrendt, Johannes H. Christensen og Klaus P. Mortensen. 1983

Palle Koch: Mens tid var – Brudstykker af en mediedegns dagbog. 1984.

Ole Kiilerich: UBETALELIGE DANMARK. Journalisten – og alle de andre. 1985.

Erik Lund: Information – paradokset i dansk pressehistorie. Pressens Årbog. 1985.

Ole Lange: Døden der udeblev – Informations 117 liv i 40 år. Pressens Årbog. 1985.

J.B. Holmgård, Palle Koch og Erik Lund: Børge Outzes journalistik I-III. Kbh. 1980- 1981. Indlæst som lydbøger i tre bind à 495, 495 og 480 minutter af Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde 1985. 

Erik Lund: Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet. Informations forvandling fra illegalt nyhedsbureau til uafhængigt dagblad. Fagbladet Dansk Presse, nr. 5, 1985.

Dansk litteraturhistorie. Velfærdsstat og kulturkritik 1945-80. 1985.

Dorrit Kampmann red.: Mangeord. Ejvind Larsens ledere fra Information 1965-1985. 1986.

Erik Lund: Information skal være både ansvarsfuld og fantasifuld. Fagbladet Dansk Presse, nr. 9, 1986.

Erik Lund: Journalistikken vil blive genopdaget i Information. Fagbladet Dansk Presse, nr. 10, 1986.  

Laust Jensen: Information lever – endnu. Pressens årbog. 1986.

Christian Bernhardsen (Bris): Danmark i vore hjerter. 1988.

Ole Lange: TUMBERNES TRIUMF. INFORMATIONS DØD. Fredag nr. 20. 1988.

Nils Ufer: Set fra Ishøj. 1988.

Nils Ufer: Den nøgne journalist. 1988 og 2001.

Leif Blædel: Et forår i Minefeltet. 1989.

Nils Ufer: Offer for fortiden. Weekendavisen. 20.10. 1989.

J.B. Holmgård: Sket i livet. 1990.

Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske Aviser 1634-1989 og 1634-1991, 3. bind. 1991.

Erik Lund og Inge Primstad red.: På nært hold af Information 1943-1993. 1993.  

Erling Bjøl: Set i bakspejlet. Erindringer fra 30erne, 40erne & 50erne. 1993.

Lisbeth og Hans Hertel, red.: [Nils] Ufer. Udvalgt journalistik 1964-93. 1994.

Ejvind Larsen, Erik Lund, Georg Metz og Henrik Bo Nielsen, red. Information 1945-95 – en presseantologi. 1995.

Mads Lange: Dagbladet Information 1945-70. En historie om uafhængighed, pengemangel og økonomisk letsind. Historiespeciale. RUC 1996.

Erik Lund: Illegal journalistik i Norden. Grafiana. 1998.

Lasse Ellegaard: Efter Tryk. 1998.

Jan Stage: - og ham der slår på tromme… ET BLIK BAGUD. 1999.

Lasse Ellegaard: Verden er så stor, så stor… Artikler gennem 25 år. 2000.

Morten Piil: Film på hjernen. 40 års bedste biografoplevelser. 2003.

Rune Lykkeberg red.: Samtaler med tidsånden og opråb imod den. Fra Ejvind Larsens 50 år på Information. 2005.

Erik Lund: Om Outzes ledere. "OUTZE", red.: Henrik Krog og Oliver Stilling, ’Informations Venner’, 2005. Tilgængelig på www.informations-venner.dk under Historik, Medlemsbladet OUTZE.

Hans-Jørgen Nielsen: Nye Sprog, Nye Verdener – udvalgte artikler om kunst og kultur. Red. Tania Ørum, Morten Thing og Thomas Hvid Kromann. 2006.

Erik Nørgaard: Gyldne tider. I skyggen af Outze og Seidenfaden. 2006.

Erik Lund: Skolestilene skabte stilen. "OUTZE", red.: Henrik Krog og Oliver Stilling, ’Informations Venner’, 2006. Tilgængelig på www.informations-venner.dk under Historik, Medlemsbladet OUTZE.

Erik Lund og Jakob Nielsen: OUTZE I KRIG med skrivemaskinen om våben. 2008.

Erik Lund: Et trodsigt perspektiv. Outzes rejse gennem Skt. Annæ Passage. Red. Claus Berthelsen. DR/Stedsans 2009.

Ole Lange og Alex Frank Larsen: Outze. Reporter - Redaktør – Revser. En biografi. 2010.

Palle Fogtdal: Med hjerte og jernvilje. 2010.

Lars Hedegaard: Ræven går derude, mor. Erindringer 1980-2011. 2011.

Peter Lautrup og Poul Høst-Madsen: Bamsernes Befrielsesfront – hele historien. 2011.

Ebbe Preisler: OM LIDT ER SANGEN KLAR… Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. 2011.

Jacob Ludvigsen: HOBBIT I HABIT. ERINDRINGER. 2013.

Bente Hansen: HISTORIEN FINDES.  Erindringer. 2014.

Geir Terje Ruud: Journalistiske entreprenører. Medienes krise – din mulighet. Oslo 2014.

Gretelise Holm: GRETELISES DANMARKSHISTORIE: Jesus, pengene og livet. Kærligheden, kampen og kloden. 2014.

Erik Lund og Jakob Nielsen: JOURNALISTEN DER SNØD GESTAPO. Historien om Børge Outze og den illegale presse. 2015. (Genoptryk af OUTZE I KRIG. 2008)

Lone Kühlmann: Det skal se nemt ud. Erindringer 1967-2015. 2015.

Poul Funder Larsen: Iscenesætteren. Morten Hesseldal om kultur

og ledelse i en kreativ verden. 2016.

Hans Hertel: BOGMENNESKER. Bøger og bogfolk. Essays og portrætter 1991-2016. 2016.

Ole C. Jørgensen: BERETNINGEN OM DE DANSKE AVISER 1992-2011. 2016.

Lasse Jensen: JOURNALIST. Fortællinger om mig selv, medier og mennesker. 2017.

HELE VERDEN FORFRA. Dagbladet Information 1993-2018. Red. Helle Schøler Kjær. Udgivet af ’Informations Venner’. 2018.

Pernille Stensgaard: Selveste Gyldendal. 2020. 

Claus Seidel: Til stregen. Bladtegning i Danmark. 2020.

Alex Frank Larsen: Nyheder på liv og død. I sporene efter Danmarks største journalist gennem det besatte København. 2020.

Web

Lasse Jensen: Interview til TV-Avisen, 5.5. 1975 i anledning af Informations 30-årsdag.

Erik Lund og Kristian Strøbech: Outze Online. En legende fortæller: Lydkapitler fra Børge Outzes karriere.  2012. www.outze.mediajungle.dk

Dagbladsartikler

Erik Lund: Om Outze. Nekrolog som kronik. Fyns Stiftstidende 3.7. 1980.

Erik Lund: Da Information gik over jorden, blev bladlivet for alvor farligt. Red. Palle Koch. Informations 40 års jubilæumstillæg, 4. maj 1985.

Erik Lund: 50 år - og dog. Information skabtes ved en selvantændelse i det illegale bladmiljø og navngav sig selv. Moderne Sider, jubilæum. Information 31. juli-1. august 1993.

Erik Nørgaard: Helt så enkelt er det imidlertid ikke. Outze og Gestapo.1. Information 24. august 1993.

Erik Lund: De mange rygter kan dementeres. Outze og Gestapo. 2. Information 24. august 1993.

Erik Lund: Danmarks - og Informations - helt egen dato. Information 28.-29. august 1993.

Erik Lund: Illegal selvantændelse. Informations unge år under og over jorden - og en konstatering af, at avisen desværre ikke har en rigtig fødselsdag. Information 50 1945-1995. Jubilæumsudgave redigeret af Erik Thygesen, Martin Mulvad og Georg Metz. 4.-5. maj 1995.

Erik Lund: Han skrev Bare. Informations stifter Børge Outze som skolebladsredaktør, fristilsskribent, lokaljournalist, kriminalreporter, illegal redaktør, Gestapo-agent, BBC-kommentator og dette blads lederskribent og chefredaktør gennem 35 år. Informations jubilæumsudgave 4.-5. maj 1995.

Erik Lund: Information fra stencilbrænder til trykkeri. Optryk af det illegale Information. Information 6.-7. maj 1995.

Erik Lund: Europas frieste presse. Det blev de allierede hære, der gav mange af Europas stater presse- og ytringsfriheden tilbage. Men reelt varden tilkæmpet i årene inden af en illegal presse, der ikke havde andre hensyn at tage end dem, redaktionerne selv accepterede. Information 6.-7. maj 1995.

David Trads: Da jeg var chefredaktør på Information, … Politiken, 23.26. 2018.

Helle Schøler Kjær: Du er ikke blevet slettet fra historien, Trads. Politiken, 23.6. 2018.

Ulrik Dahlin, Kristian Villesen og Anton Geist: Meget af det, David Trads husker… Politiken, 30.6. 2018.

Listen er udarbejdet i oktober 2014 med god hjælp fra pressehistoriker Erik Lund.

Senest ajourført november 2020.

’Informations Venner’ modtager med glæde flere titler.