Generalforsamlinge 2023

Indkaldelse til Informations Venners’ generalforsamling
Søndag den 26. marts 2023, kl. 10.00 – 12:00 (Informations kantine, Store Kongensgade 40C).

Gå til tilmelding

Dagsorden, iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent (note 1) 
 2. Formandens beretning (note 2) 
 3. Regnskab for det foregående år (note 3) 
 4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 4) 
 5. Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 5) 
 6. Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf én vælges i ulige år og to i lige år, (note 6) 
 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter (gælder for to år), (note 7). 
 8. Eventuelt

-------------------------------

Note 1: Bestyrelsen indstiller Knud Vilby og Barbara Melchior.
Note 2: Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden inden generalforsamlingen,
Note 3: Regnskabet vil blive lagt ud på hjemmesiden inden general-forsamlingen.
Note 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. årligt 250 kr. for en husstand, 150 kr. for en single og for en studerende.

Note 5: 

 • Formand: Christian S. Nissen: Genvalgt på GF 2022 for 2 år.  
 • Mads Nørregaard Madsen: Indstilles valgt til kasserer for 2 år. 
 • Brian Bovien: Revisor genvalgt på GF 2022 for 2 år. 
 • Lene Frøslev: Revisorsuppleant genvalgt på GF 2022 for 2 år. 

Note 6: 

 • Leila Krogh: Genvalgt på GF 2022 for 1 år + valgt til kasserer ved ekstraordinær generalforsamling den 4/12 2022 frem til ordinær GF 2023. Indstilles genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 • Barbara Melchior: Genvalgt på GF 2022 for 2 år. 
 • Jacob Grindsted: Genvalgt på GF 2022 for 2 år. 
 • Stine Carsten Kendal: Udpeget af avisens direktion

Note 7: 

 • Jonas Heltberg: Bestyrelsessuppleant genvalgt på GF 2022 for 2 år.
 • Leif Lønsmann: Bestyrelsessuppleant genvalgt på GF 2022 for 2 år.

----------------------------
I forlængelse af generalforsamlingen vil ansvarshavende chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal fortælle om ”Information i dag og i morgen”.