Årsregnskab 2022

 

Årsregnskab 2022

Foreningen Informations venner CVR 35363017

Saldobalance for perioden 01.01.2022 -  31.12.2022

 

Nr.

Navn

2022

2021

 

RESULTATOPGØRELSE

 

 

 

Omsætning

 

 

1010

Kontingent- og entrébetaling

112.045,00

92.780,00

 

Omsætning i alt

112.045,00

92.780,00

 

Direkte omkostninger

 

 

1312

Læsermøde 4. gange pr. år. - vin, kaffe & mælk mv

-6.574,40

0,00

 

Direkte omkostninger i alt

-6.574,40

0,00

 

Dækningsbidrag

105.470,60

92.780,00

 

 

 

 

 

Lønninger

 

 

2213

B-honorar

-5.000,00

0,00

 

Lønninger i alt

-5.000,00

0,00

 

 

 

 

 

Støtte, kommunikation mv.

 

 

2751

Bestyrelsesmøde

-405,18

-1.256,82

2754

Gaver og blomster

-1.254,00

0,00

2756

Støtte til information

-81.980,00

-20.000,00

2764

Web-hotel og domænenavne

-45.811,25

-4.284,38

2770

Rejseudgifter

0,00

-516,00

 

Støtte, kommunikation mv. i alt

-129.450,43

-26.057,20

 

 

 

 

 

Administrationsomkostninger

 

 

3600

Kontorartikler og tryksager

-381,90

0,00

3601

Avishold

-4.990,00

-4.917,82

3604

Edb-udgifter / software - DK

-6.403,33

-5.437,73

3620

Telefon

-348,00

-348,00

3628

Porto og gebyrer

-1.831,23

-1.134,00

3640

Revisor

-4.500,00

-600,00

3770

Kassedifferencer mv.

1,00

0,00

 

Administrationsomkostninger i alt

-18.453,46

-12.437,55

 

Resultat før afskrivninger

-47.433,29

54.285,25

 

 

 

 

 

Afskrivninger

 

 

 

Resultat før renter

-47.433,29

54.285,25

 

 

 

 

 

Renteindtægter

 

 

 

 

 

 

 

Renteudgifter

 

 

4410

Renteudgift, bank

-686,78

-315,08

 

Renteudgifter i alt

-686,78

-315,08

 

Resultat før ekstraordinære poster

-48.120,07

53.970,17

 

Ekstraordinære poster

 

 

 

PERIODENS RESULTAT

-48.120,07

53.970,17

 

     

 

AKTIVER

2022 2021
     

 

 

Omsætningsaktiver

 

 

5540

Aktier i Information A/S - Antal 38.588 kurs 0 = kr. 0 - Kan ikke sælges

1,00

0,00

5650

Andre tilgodehavender

389,30

0,00

5810

Kassebeholdning

2.285,00

1.280,00

5820

Arbejdernes Landsbank 5301 0285106

216.738,36

175.525,00

 

Omsætningsaktiver i alt

219.413,66

176.805,00

 

AKTIVER I ALT

219.413,66

176.805,00

 

     

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL

 

 

6110

Kapitalkonto, primo

176.805,00

122.834,83

 

Periodens resultat

-48.120,07

53.970,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL I ALT

128.684,93

176.805,00

 

 

 

 

 

GÆLD

 

 

6800

Kreditorer

85.848,00

0,00

6830

Skyldige omkostninger

380,73

0,00

6836

Skyldig revisor

4.500,00

0,00

 

 

 

 

 

Anden gæld

 

 

 

GÆLD I ALT

90.728,73

0,00

 

PASSIVER I ALT

219.413,66

176.805,00

 

Nulkontrol

0,00

0,00

       

Underskrifter:

Brian Bovien, medlemsvalgt revisor, den 8 marts. 2023               

Leila Krogh, kasserer, den 9. marts 2023