Generalforsamling 25. marts 2021 kl. 16 (Virtuelt møde via Zoom)

Medlems udsendelse med indkaldelse til generalforsamling den 25. marts 2021

Sidste år udsendte vi indkaldelse til den planlagte generalforsamling i marts, men mødet blev aflyst på grund af Corona epidemien.

Siden da har bestyrelsen arbejdet under en slags nødret. Årsberetningen og årsregnskab for 2020 blev udsendt til medlemmerne, men der var ikke mulighed for at få det godkendt. Den siddende bestyrelse fortsatte sit arbejde uden de planlagte valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Denne nødtvungne lovløshed må have en ende. Derfor har bestyrelsen besluttet at afholde foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts virtuelt, ved hjælp af Zoom. Som det fremgår af noterne til dagsordenen (se nedenfor), er vi imidlertid nødt til at tillempe nogle af vedtægtens bestemmelser til det forhold, at vi ikke er samlede i et fælles lokale, men sidder hver for sig.

Vi håber, at medlemmerne vil acceptere denne begrænsning.

Bemærk: Tilmelding til generalforsamlingen, se nederst.

----------------------------

Dagsorden, iflg. vedtægterne

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.
Pkt. 2 Formandens beretning (note 1)
Pkt. 3 Regnskab for det foregående år (note 2)
Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 3)
Pkt. 5 Valg af formand, kasserer, revisor og revisor suppleant (note 4)
Pkt. 6 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år,
(note 5)
Pkt. 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter (gælder for to år), (note 6)
Pkt. 8 Eventuelt
----------------------------
Note 1: Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen,
Note 2: Regnskabet vil blive lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen.
Note 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. årligt 250 kr. for en husstand, 150 kr. for en
single og for en studerende.
Note 4, 5, 6 og 7: Valg til alle poster.
Som det ses af nedenstående opstilling, var flere på valg allerede ved den aflyste generalforsamling i
2020. Og nu året efter er der tale om valg på alle poster. Da det er kompliceret at gennemføre
valghandlingen via Zoom en for en, indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen med en fravigelse
fra vedtægterne forlænger valgperioden på alle poster frem til den ordinære generalforsamling i
2022.

Alle har erklæret sig villige til at modtage valg.

-------------------------
Bestyrelsen pr. dags dato.
Christian S. Nissen (nyvalgt den 17. marts 2019 for 1 år)
Finn Lillelund (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Barbara Melchior (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Jacob Grindsted (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Leila Krogh (valgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Stine Carsten Kendal (udpeget af avisens direktion)
Bestyrelses suppleanter:
Jonas Heltberg (genvalgt den 18. april 2018 for 2 år)
Leif Lønsmann (nyvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Revision
Brian Bovien (genvalgt den 3. marts 2018 for 2 år)
Lene Frøslev, revisor suppleant (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I forlængelse af generalforsamlingen vil ansvarshavende chefredaktør Rune Lykkeberg og
administrerende direktør Stine Carsten Kendal fortælle om ”Information i dag og i
morgen”.

Tilmelding m.v.

Klik her for tilmelding til generalforsamlingen senest onsdag den 24. marts kl. 15.

Tilmeldte vil på selve dagen for generalforsamlingen modtage en mail fra Informations Butik med et link, der skal benyttes som adgang til mødets Zoom-tilslutning. I denne mail vil der også blive givet nærmere vejledning om, hvordan tilslutningen foregår rent praktisk.