Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i ’Informations Venner’ blev afholdt søndag den 17. marts 2019 i Informations kantine, Passagen, St. Kongensgade 40 C, Kbh. K. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

Pkt. 2  Formandens beretning (note 1). Klik her for at se beretningen.

Pkt. 3  Regnskab for det foregående kalenderår (note 2). Klik her for at se årsregnskabet.

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 3)

Pkt. 5  Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 4)

Pkt. 6  Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år (note 5)

Pkt. 7  Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år af gangen (note 6)

Pkt. 8  Særlig festlighed

Pkt. 9  Eventuelt

Note 1: Beretningen var lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen, og der var i mødelokalet fremlagt trykte eksemplarer til dem, der ikke har adgang til internettet.

Note 2: Regnskabet var lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen, og der var i mødelokalet fremlagt trykte eksemplarer.

Note 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Note 4: Leila Krogh ønsker at stoppe som formand. Bestyrelsen foreslår Christian Nissen som formand. Kasserer Finn Lillelund er villig til genvalg. Revisor Brian Bovian er ikke på valg. Revisorsuppleant Lene Frøslev er villig til genvalg.

Note 5: Jacob Grindsted er ikke på valg. Barbara Melchior er villig til genvalg. Dorrit Kampmann ønsker at stoppe. Bestyrelsen foreslår Leila Krogh. Informations direktør er ifgl. vedtægterne født medlem af bestyrelsen.

Note 6: Jonas Heltberg er ikke på valg. Ruth von Sperling ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår Leif Lønsmann.

Forslag til ny formand og suppleant:

Christian Nissen har fra 2005 til 2012 skrevet klummer i Information om medier, politik og forvaltning. Han er nok mest kendt fra sin tid i DR. Tidligere har han været ansat på Københavns Universitet som underviser, samt i Miljøministeriet, Finansministeriet, på Nationalmuseet og Rigshospitalet. I de seneste femten år har han arbejdet som freelance rådgiver, foredragsholder og forfatter.
Klik her for se mere om Christian Nissen.

Leif Lønsmann har været ansat i en række stillinger i DR som journalist, redaktionssekretær, leder af radioens dokumentargruppe, radiodirektør og senest direktør i Koncerthuset. Lønsmann har ligeledes skrevet i Information.
Klik her for at se mere om Leif Lønsmann  

 

Efter generalforsamlingen

Informations ledelse, chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal, redegør som sædvanlig for avisens tilstand og fortæller om nye tiltag, de løbende udfordringer, de mange planer og visioner.