Generalforsamling 2017

Generalforsamling i ’Informations Venner’ afholdt søndag den 19. marts 2017 kl. 10 i Informations kantine, Passagen, Store Kongensgade 40 C, København K. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

Pkt. 2  Formandens beretning. Klik her for at se beretningen

Pkt. 3  Regnskab for 2016. Klik her for at se regnskabet

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent for 2018 (note 3)

Pkt. 5  Vedtægtsændringer. Ingen forslag.

Pkt. 6  Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 4)

Pkt. 7  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (note 5)

Pkt. 8  Valg af to bestyrelsessuppleanter (note 6)

Pkt. 9  Særlig festlighed

Pkt. 10  Eventuelt 
 

Note 3: Bestyrelsen foreslog, at et personligt medlemskab (single), som også gælder studerende, fra 2018 skal koste 150 kr. Et husstands medlemsskab koster fortsat 250 kr. årligt.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Note 4: Kasserer Finn Lillelund og revisorsuppleant Lene Frøslev er villige til genvalg. Formand Leila Krogh og revisor Brian Bovian er ikke på valg.
Kasserer Finn Lillelund blev genvalgt for 2 år.
Revisorsuppleant Lene Frøslev blev genvalgt for 2 år.

Note 5: Barbara Melchior er villig til genvalg. Jacob Grindsted og Dorrit Kampmann er ikke på valg. Informations direktør er ifølge vedtægterne født medlem af bestyrelsen.
Barbara Melchior blev genvalgt for 2 år.

Note 6: Ruth von Sperling er villig til genvalg. Annette Gottlieb er ikke på valg.
Ruth von Sperling blev genvalgt for 2 år.

- - -

Klik her for at se referatet fra generalforsamlingen.