Generalforsamling 2016

Generalforsamling i ’Informations Venner’ den 3. april 2016 kl. 10 i Informations kantine, Passagen, Store Kongensgade 40 C, København K. 
Fra ca. kl. 11 orienterede avisens ledelse om om ”Information i dag og i morgen. Resultater og udfordringer”.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

Pkt. 2  Formandens beretning klik her for se se beretningen

Pkt. 3  Regnskab for 2015 klik her for at se regnskabet, klik her for at se beretning regnskab

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent for 2017

Pkt. 5  Vedtægtsændringer (note 2)

Pkt. 6  Valg af formand, kasserer og revisor  (note 3)

Pkt. 7  Valg af fire/tre bestyrelsesmedlemmer (note 4)

Pkt. 8  Valg af to bestyrelsessuppleanter (note 5)

Pkt. 9  Særlig festlighed

Pkt. 10  Eventuelt

Note 1: Regnskabet var tilgængeligt på hjemmesiden fra den 19. marts 2016, og det var desuden fremlagt i mødelokalet før generalforsamlingen.

Note 2: Bestyrelsen foreslog følgende ændret: Vedtægterne af 10. marts 2013:

§ 5, stk. 1, pkt. 5: her tilføjes revisorsuppleant.

§ 5, stk. 1, pkt. 6: fire bestyrelsesmedlemmer ændres til tre, og her tilføjes, hvor en vælges i ulige år og to i lige år.

§5, stk. 1, pkt. 7: alle valg gælder for to år af gangen,i stedet for et år.

§ 8: her indføjes et nyt stk. 1, - og de øvrige punkter rykkes ned: Udover de valgte medlemmer af bestyrelsen er et medlem af Informations direktion født medlem af bestyrelsen.

Note 3: Leila Krogh, Finn Lillelund og Brian Bovien er villige til genvalg.

Note 4: Jacob Grindsted, Dorrit Kampmann og Barbara Melchior er villige til genvalg.

Note 5: Annette Gottlieb og Ruth von Sperling er villige til genvalg.

Klik her for at se referatet fra generalforsamlingen