Generalforsamling 2015

Generalforsamling i ’Informations Venner’ den 1. marts 2015 kl. 10 i Informations kantine, Passagen, Store Kongensgade 40 C, København K.  
Fra kl. 11 orienterede avisens ledelse om om ”Information i dag og i morgen. Resultater og udfordringer”.

DAGSORDEN

Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

Pkt. 2  Formandens beretning for 2014 (Klik her for se beretningen)

Pkt. 3  Regnskab for 2014 (Klik her for at se det)

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent for 2016

Pkt. 5  Valg af formand, kasserer og revisor (Leila Krogh, Finn Lillelund og Brian Bovian genopstiller)

Pkt. 6  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (Mette Davidsen-Nielsen og Jacob Grindsted genopstiller. Henrik Krog og Annette Gottlieb genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Dorrit Kampmann og Barbara Melchior.) Alle valg gælder for et år.

Pkt. 7  Valg af to bestyrelsessuppleanter (Annette Gottlieb opstiller her, Ole Kløcker genopstiller ikke og Tue Magnussen genopstiller.)

Pkt. 8  Særlig festlighed

Pkt. 9  Eventuelt Hvis tid, så spørge om, hvor de nye medlemmer har ’mødt’ os: generel annonce, folder, hørt om eller andet? Ved håndsoprækning.

 

Klik her for at se det godkendte referat fra generalforsamlingen.