Generalforsamling 2014

Generalforsamling søndag den 23. marts 2014 kl. 10 i Dagbladet lnformations kantine

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Formandens beretning. Klik her  for at se bestyrelsens beretning

3.  Regnskab 2013. Klik her for at se det reviderede regnskab 

4.  Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende kalenderår 2015

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Eva Parum genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår nyvalg af Leila Krogh

Kasserer Finn Lillelund og revisor Brian Bovier er villige til genvalg

6. Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer 

Henrik Krog, Jacob Grindsted,  Annette Gottlieb og Mette Davidsen-Nielsen er villige til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter

8. Bestyrelsens forslag til et bidrag på 10.000 kr. til Jørgen Dragsdahls støtteforening  

9.  Eventuelt.

 

REFERAT 

Klik her  for at se det underskrevne referat fra generalforsamlingen.