Regnskab 2007

Resultatopgørelse

 

Indtægter     2007   2006
Kontingenter     53.600,00   58.700,00
Mødegebyrer     8.014,00   6.850,00
Modtagne gaver     0,00   0,00
Modtagne aktier     0,00   25,00
Renter Jyske Bank     1.485,23   589,40
Indtægter i alt     63.099,23   66.164,40
         
Udgifter          
Mødeudgifter     8.225,00   8.625,00
Annoncer Information     15.000,00   15.000,00
Medl.information/adm.     2.110,00   2.482,14
Administrationsgebyr     6.250,00   6.250,00
Udgifter "Outze"     17.711,00   0,00
Gaver     2.286,80   650,00
Legat-Inge Primstad     6.000,00   6.000,00
Gebyrer PBS     2.710,19   3.573,62
Udgifter i alt     60.292,99   42.580,76
         
Årets resultat     2.806,24   23.583,64

Balance pr. 31. december 

 

 

Aktiver          
Jyske Bank     59.983,58   57.256,09
Tilgodehavende     0,00   200,00
Atiebeholdning     874.725,00   874.725,00
Aktiver I alt     934.708,58   932.181,09
         
Passiver          
Egenkapital primo     921.902,34   898.318,70
Årets resultat     2.806,24   23.583,64
Egenkapital ultimo     924.708,58   921.902,34
Skyldige omkomstn.     10.000,00   10.278,75
Passiver i alt     934.708,58   932.181,09