Regnskab 2006

Resultatopgørelse

 

   
         
Indtægter     2006   2005
Kontingenter     58.700,00   44.750,00
Mødegebyrer     6.850,00   3.600,00
Modtagne gaver     0,00   0,00
Modtagne aktier     25,00   4.125,00
Renter Jyske Bank     589,40   319,34
Indtægter i alt     66.164,40   52.794,34
         
Udgifter          
Mødeudgifter     8.625,00   4.428,00
Annoncer Information     15.000,00   15.000,00
Medl.information/adm.     2.482,14   1.185,00
Administrationsgebyr     6.250,00   6.250,00
Udgifter "Outze"     0,00   42.161,70
Gaver     650,00   5.288,03
Legat-Inge Primstad     6.000,00   6.000,00
Gebyrer PBS     3.573,62   2.854,37
Udgifter i alt     42.580,76   83.167,10
         
Årets resultat     23.583,64   -30.372,76
         
         

 Balance pr. 31. december

 

 
         
Aktiver          
Jyske Bank     57.256,09   52.398,45
Tilgodehavende     200,00   0,00
Atiebeholdning     874.725,00   874.700,00
Aktiver I alt     932.181,09   927.098,45
         
Passiver          
Egenkapital primo     898.318,70   928.691,46
Årets resultat     23.583,64   -30.372,76
Egenkapital ultimo     921.902,34   898.318,70
Skyldige omkomstn.     10.278,75   28.779,75
Passiver i alt     932.181,09   927.098,45