Generalforsamling 2007

Generalforsamling den 26. marts 2007 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2006 (det reviderede regnskab fremlægges på mødet)

4. Fastlæggelse af kontingent 2008

5. Valg af formand, kasserer og revisor

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

8. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Ingolf Christiansen blev valgt til dirigent og Finn Lillelund til referent.

Der var mødt ca. 15 medlemmer, samme niveau som i 2006.

Indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, så der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

 

2. Formandens beretning

Formanden indledte med at bede om ét minuts stilhed til ære for tidligere bestyrelsesmedlem Aksel Ravn, der afgik ved døden i august 2006 efter længere tids sygdom. Vor kasserer Vibeke Stockbridge blev alvorligt syg i efteråret 2006, og kommer ikke tilbage til os. Det betyder at nyt mandskab er nødvendigt, hvilket jeg håber er til stede i dag.

Ellers har foreningens liv i det forgangne år har på den ene side været den samme som tidligere, men jo også meget anderledes pga. OUTZE.

Vi genoptog Cap Horn møderne, som vi sparede værk i efteråret 2005, for at ruste os til udgifterne der måtte komme med medlemsbladet.

Palle Weis, Torben Brostrøm og Ejvind Larsen var debattørerne og det var – som det plejer- meget vellykket.

Inge Primstad´s rejselegat på kr. 6000.- som vi uddelte den 5. maj til Malin Schmidt. Vi tilstræber at uddelingen er i forbindelse med avisens fødselsdag  den. 1. maj.

OUTZE nr.3 udkom i december, senere end først planlagt, men økonomi og frivillig arbejdskraft, skal tilpasses de faktiske forhold i jernindustrien. Hvilket kan give problemer. Vi har fået den ros vi skal have for OUTZE – her kan vi ikke klage. Det alvorlige problem er imidlertid, at vi ikke har fået flere medlemmer.

Bestyrelsens arbejde bliver nu at overveje OUTZE. Er form og indhold rigtig –  trods de mange rosende ord. Er det distributionen der er forkert? Udover medlemmerne som er selvskrevne modtagere, så skal den uddeles til

de ”rigtige” læsere. Hvem og hvordan er den kommende udfordring?

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget efter et par spørgsmål og gode forslag.

 

3. Regnskab 2006 (det reviderede regnskab fremlagdes på mødet)

Regnskabet blev fremlagt (se nedenfor). Der var ingen anmærkninger fra revisor (såkaldt blank påtegning).

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Link til Regnskab 2006

 

4. Fastlæggelse af kontingent 2008

Formanden foreslog uændret kontingent.

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Formand Henrik Krog og revisor Ole Ferbing blev genvalgt. Ole Kløcker blev nyvalgt som kasserer.

 

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Bo Nielsen, Finn Lillelund og Erik Lund blev genvalgt. Gunnar Green blev nyvalgt.

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

Annette Gottlieb blev genvalgt. Hans Jørgen Flygaard blev nyvalgt.

8. Eventuelt.

 

Intet til referat.

 

Efterfølgende gav Henrik Bo Nielsen en orientering om en række spændende forhold på avisen, og der var en god debat. Følgende blev noteret: De seneste 900 dag i træk har Information haft oplagsfremgang. Det er nemmere at være Information med den nuværende regering. Arbejder på en langsigtet overlevelse. prøve at tiltrække yngre læsere, bl.a. ved at lokke dem til at læse i weekenden. Der satses flere kræfter på weekend udgaverne (fredag og lørdag). 10.000 nye weekend prøveabonnementer er solgt. Information er p.t. det dagblad, der vokser mest, og der er en optimistisk stemning på avisen. Annoncemarkedet er fortsat ok for Information på trods af gratisaviserne. Man kan ikke lave en "favnende" avis mere. Kun 40% abonnerer på ét dagblad alene. 

 

Til slut takkede Henrik krog for en god generalforsamling.