Medlemsbetingelser

Kontingentopkrævning og betaling:

Medlemskontingentet opkræves via Nets systemet (tidligere PBS) den 1. februar.
Der udsendes et Indbetalingskort til medlemsadressen. Indbetalingskortet skal anvendes ved betaling for at sikre at indbetalingen bogføres korrekt.

Derfor er det meget vigtigt at medlemsadressen er korrekt. 

Som medlem kan man tilmelde sig automatisk Betalingsservice. 
De nødvendige oplysninger for tilmelding til Betalingsservice fremgår af ovennævnte indbetalingskort, eller kan oplyses af administrator.

Efter nærmere aftale med administrator kan man indbetale kontingent direkte til foreningens bankkonto eller via MobilePay. I så fald er det meget vigtigt at medlemsnummer og/eller medlemsnavn registreres på indbetalingen.

Udmeldelse

Normalt kan udmeldelse kun ske med 30 dages varsel til ophør pr. 31. december.

Udmeldelse kan således ikke ske ved blot at undlade at betale kontingentet.

Kontingent

Husstand 250 kr. årligt

Single 150 kr. årligt

Studerende 150 kr. årligt