Medlemsbetingelser

Kontingentopkrævning og betaling:

Medlemskontingentet opkræves via Nets systemet (tidligere PBS). Der udsendes et Indbetalingskort, som bør anvendes ved betaling for at sikre at indbetalingen bogføres korrekt.

Som medlem kan man tilmelde sig automatisk Betalingsservice. 
De nødvendige oplysninger for tilmelding til Betalingsservice er: PBS nr. 04357590, Debitorgruppenr. 1, samt dit medlemsnummer, som fremgår af ovennævnte indbetalingskort, eller kan oplyses af administrator.

Hvis Indbetalingskortet skulle bortkomme eller efter aftale, kan man indbetale kontingent direkte til foreningens bankkonto. I så fald er det meget vigtigt at medlemsnummer og/eller medlemsnavn registreres på indbetalingen.

Foreningens bankkonto i Jyske Bank: 7851-0001168540.

Udmeldelse

Normalt kan udmeldelse kun ske med 30 dages varsel til ophør pr. 31. december.

Udmeldelse kan således ikke ske ved blot at undlade at betale kontingentet.

Kontingent

Husstand 250 kr. årligt

Single 150 kr. årligt

Studerende 150 kr. årligt