Info til nye medlemmer

Til nye medlemmer af ’Informations Venner’

Bestyrelsen glæder sig til at ønske rigtig mange nye medlemmer hjertelig velkomne i foreningen, og samtidig skabe yderligere opbakning til at ’stå bag’ Dagbladet Information.

I vedtægternes § 2, stk. 1 er det formuleret således ”Foreningens formål er gennem ideer og aktiviteter at bedre Informations økonomi og øge bladets udbredelse samt at støtte bladet økonomisk”.

Kontingentet går næsten ubeskåret til støtte af Information, ligesom overskuddet fra læsermøderne. 

Foreningen ejer en pæn portion aktier i avisen, p.t. 940.525 kroner, og derudover støttes bladet økonomisk med rejselegater og særlige tiltag, der falder uden for bladets normale budget.

Som medlem får du mulighed for at deltage i læsermøder til reduceret pris og til at modtage særlige tilbud i løbet af året. Læsermøderne vil i særlig grad lægge vægt på journalisternes beskrivelse af deres arbejdsmetoder og tilgang til både nyheds- og magasinstoffet. Ved at få indblik i den redaktionelle proces vil Vennerne opnå en større tilknytning til avisen og derved virke som ambassadører for bladet.

Der gennemføres også omvisninger på avisen, hvor vi kommer ind i ’maskinrummet’ og får indtryk af den daglige arbejdsgang. Medlemmerne får desuden 20% rabat på alle publikationer fra Informations Forlag.

Arrangementerne bliver annonceret i avisen, og i særlige tilfælde udsendes orienteringer via e-mail. Skulle du ikke selv have e-mail adresse, beder vi om, at du allierer dig med familie eller venner, som har.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede eller andre bestyrelsesmedlemmer med forslag og kommentarer. Navne og adresser står på hjemmesiden under ”Bestyrelse”. Derudover rummer foreningens hjemmeside mange andre nyttige informationer.

De bedste hilsener

På bestyrelsens vegne

Christian S. Nissen, formand

  

P.S. vedr. kontingentbetaling m.v.

Du vil normalt modtage den første indbetalingskort i starten af næste måned med posten fra Nets Betalingsservice (tidligere PBS), men du kan nok ikke nå at tilmelde denne betaling til Betalingsservice. Det kan du gøre med fremtidige kontingentbetalinger via netbank eller ved henvendelse i din bank.

Tilmelding til Betalingsservice er naturligvis helt frivilligt, men ordningen gør det lettere for dig, og ’Informations Venner’ sparer porto pr. indbetaling.

Du er altid velkommen til at kontakte kasserer og administrator Finn Lillelund på [email protected] eller tlf. 61 70 85 85, hvis du har spørgsmål til kontingentbetaling eller andet, samt hvis du ændrer post- eller e-mail adresse.