Bestyrelse

Bemærkning:

På grund af Corona situationen blev der i årene 2019-2020 ikke afholdt generalforsamlinger med nyt valg af bestyrelsesmedlemmer.
Først den 27. marts 2022 blev der afholdt en ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter fik deres mandater fornyet.

Formand

Christian S. Nissen (nyvalgt den 27. marts 2022 for 2 år)
Vesterled 20
2100 København Ø.
Tlf. 40 27 33 12
E-mail [email protected]

Kasserer 

Leila Krogh (genvalgt til bestyrelsen 27. marts 2022 for 1 år og valgt til kasserer den 4. december 2022)
Østerled 5
2100 København Ø.
Tlf. 39 18 07 02
E-mail [email protected]

Øvrig bestyrelse   

Barbara Melchior (genvalgt den 27. marts 2022 for 2 år)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Tlf. 30 61 44 14
E-mail [email protected] 

Jacob Grindsted (genvalgt den 27. marts 2022 for 2 år)
Dronningens Tværgade 39, 7.tv. 
1302 København K. 
Tlf. 21 66 94 86 
E-mail [email protected]

Stine Carsten Kendal (udpeget af avisens direktion)
c/o Dagbladet Information
Tlf.:
E-mail: [email protected]

Revisor

Brian Bovien (genvalgt den 27. marts 2022 for 2 år)
Bülovsvej 24 b
1870 Frederiksberg
Tlf. 21 31 05 46


Bestyrelses suppleanter:

Jonas Heltberg (genvalgt den 27. marts 2022 for 2 år)
Ved Grænsen 43
2000 Frederiksberg
Tlf. 29 62 40 80
E-mail [email protected]

Leif Lønsmann (nyvalgt den 27. marts 2022 for 2 år
Islands Brygge 63 A 2, tv
København S.
Tlf. 20 12 03 12
E-mail [email protected]

Revisor suppleant:

Lene Frøslev (genvalgt den 27. marts 2022 for 2 år)
Tlf. 
E-mail: [email protected]