Bestyrelse

Formand

Leila Krogh (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Østerled 5
2100 København Ø.
Tlf. 39 18 07 02
E-mail [email protected]

Kasserer 

Finn Lillelund (genvalgt den 19. marts 2017 for 2 år)
Strædet 6, Lystrup
3550 Slangerup
Tlf. 23 44 00 18 
E-mail [email protected]

Øvrig bestyrelse   

Barbara Melchior (genvalgt den 19. marts 2017 for 2 år)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Tlf. 30 61 44 14
E-mail [email protected] 

Dorrit Kampmann (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Heklas Allé 6, st.
2300 København S.
E-mail [email protected]

Jacob Grindsted (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Dronningens Tværgade 39, 7.tv. 
1302 København K. 
Tlf. 21 66 94 86 
E-mail [email protected]

Stine Carsten Kendal (udpeget af avisens direktion)
c/o Dagbladet Information
Tlf.:
E-mail: [email protected]

Revisor

Brian Bovien (genvalgt den 3. marts 2018 for 2 år)
Bülovsvej 24 b
1870 Frederiksberg
Tlf. 21 31 05 46


Bestyrelses suppleanter:

Jonas Heltberg (nyvalgt den 18. april 2018 for 2 år)
Ved Grænsen 43
2000 Frederiksberg
Tlf. 29 62 40 80
E-mail [email protected]

Ruth von Sperling (genvalgt den 19. marts 2017 for 2 år
Søndre Fasanvej 94C, 4 sal
200 Valby
Tlf. 40 42 22 30
E-mail [email protected]

Revisor suppleant:

Lene Frøslev (genvalgt den 19. marts 2017 for 2 år)
Tlf. 
E-mail 

Administrator:

Finn Lillelund 
Strædet 6, Lystrup
3550 Slangerup
Tlf. 23 44 00 18 
E-mail: [email protected]