Bestyrelse

Bemærkning:

På grund af Corona situationen har der desværre ikke været afholdt generalforsamlinger med nyt valg af bestyrelsesmedlemmer.
Derfor er det besluttet at nyvalg først sker i marts måned 2022. Hele den eksisterende bestyrelse har bekræftet denne beslutning, så nedennævnte bestyrelse fortsætter indtil da.

Formand

Christian S. Nissen (nyvalgt den 17. marts 2019 for 1 år)
Vesterled 20
2100 København Ø.
Tlf. 40 27 33 12
E-mail [email protected]

Kasserer 

Finn Lillelund (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Strædet 6, Lystrup
3550 Slangerup
Tlf. 23 44 00 18 
E-mail [email protected]

Øvrig bestyrelse   

Barbara Melchior (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Tlf. 30 61 44 14
E-mail [email protected] 

Jacob Grindsted (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Dronningens Tværgade 39, 7.tv. 
1302 København K. 
Tlf. 21 66 94 86 
E-mail [email protected]

Leila Krogh (valgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Østerled 5
2100 København Ø.
Tlf. 39 18 07 02
E-mail [email protected]

Stine Carsten Kendal (udpeget af avisens direktion)
c/o Dagbladet Information
Tlf.:
E-mail: [email protected]

Revisor

Brian Bovien (genvalgt den 3. marts 2018 for 2 år)
Bülovsvej 24 b
1870 Frederiksberg
Tlf. 21 31 05 46


Bestyrelses suppleanter:

Jonas Heltberg (genvalgt den 18. april 2018 for 2 år)
Ved Grænsen 43
2000 Frederiksberg
Tlf. 29 62 40 80
E-mail [email protected]

Leif Lønsmann (nyvalgt den 17. marts 2019 for 2 år
Islands Brygge 63 A 2, tv
København S.
Tlf. 20 12 03 12
E-mail [email protected]

Revisor suppleant:

Lene Frøslev (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Tlf. 
E-mail: [email protected] 

Administrator:

Finn Lillelund 
Strædet 6, Lystrup
3550 Slangerup
Tlf. 61 70 85 85
E-mail: [email protected]