Aktivistisk journalistik, vi tager økonomien tilbage

23. september 2018 kl. 11:00

 Journalist Jørgen Steen Nielsen præsenterer og diskuterer avisens nye kampagne 

Midt i september starter Information en kampagne under titlen ’Vi tager økonomien tilbage’. Den handler om, hvordan økonomien er blevet taget fra befolkningen – fordi de fleste ikke længere forstår det indforståede økonomiske sprog og dets komplekse modeller, og fordi selve magten over de økonomiske ressourcer og økonomiens forvaltning koncentreres på stadig færre hænder. En udvikling på bekostning af demokrati, social lighed, miljø og klima.

Informations kampagne handler om at ’tage økonomien tilbage’, dels ved at fortælle økonomiens historie og forstå dens substans, dels ved at rejse debat om veje til en økonomi, der forvaltes mere demokratisk og med bæredygtighed og lighed i centrum

Kampagnen er et eksempel på, hvordan avisen påtager sig en aktivistisk rolle. Måske uvant i det samlede mediebillede, men i pagt med avisens formålsparagraf og oprindelse som modstandsavis. På læsermødet den  23. september vil Informations mangeårige miljømedarbejder og tidligere chefredaktør Jørgen Steen Nielsen fortælle om Informations aktivisme på bl.a. miljø- og klimaområdet og om de overvejelser, man må gøre sig om avisens og journalistens rolle, og hvor grænserne går mellem journalistik, politik og aktivisme.

- - - - -

Mødet afholdes i Informations kantine, Store Kongensgade 40 C, 1264 Kbh. K 

Tilmelding: 

På butik.information.dk senest fredag den 21. september kl. 15 eller på tlf. 39 18 07 02 

Deltagergebyr, som inkluderer kaffe/te og croissant:

Medlemmer 75 kr. - Ikke-medlemmer 100 kr. - Studerende gratis.

Alle er velkomne.

Klik her for yderligere praktiske oplysninger og detaljeret vejledning i tilmelding.

Læsermøder

Møderne afholdes i Informations kantine, som ligger i stueetagen af bladhuset.

Adressen er: 
Store Kongensgade 40 C
1264 København K

BEMÆRK:

Læsermøder har sit eget liv og finansieres af et mødegebyr, som genererer overskud til foreningens øvrige aktiviteter.